İçeriğe geç

Faktoring Ne Iş Yapar?

  26De69Fe5423E3C5D3022D1512Fcf00656F1Fb17 1

  Faktoring Nedir?

  Faktoring, işletmelerin mal ve hizmet satışından doğan vadeli alacaklarının, alacağın temliki yoluyla faktoring şirketine devrederek vadesinden önce alacağını tahsil ettiği finansal bir yöntemdir. Faktoring, işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak, rekabet güçlerini artırmak ve alıcılara vade imkanı sağlamak için kullanabilecekleri bir finansal araçtır.

  Faktoring İşleminin Aşamaları

  Faktoring işlemi, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Satıcı firma, faktoring şirketine başvuru yapar.
  2. Faktoring şirketi, satıcı firmanın mali durumunu ve alacaklarının riskini analiz eder.
  3. Faktoring şirketi, satıcı firma ile bir faktoring sözleşmesi imzalar.
  4. Satıcı firma, alacaklarını faktoring şirketine temlik eder.
  5. Faktoring şirketi, satıcı firmaya alacağın bir kısmını hemen ödeme yapar.
  6. Faktoring şirketi, alacağın vadesinde tahsilatını yapar.

  Faktoring Türleri

  Faktoring, sunulan hizmetlere göre farklı türlere ayrılır. En yaygın kullanılan faktoring türleri şunlardır:

  • Mal ve hizmet faktoringi: Satıcı firmanın, mal veya hizmet satışından doğan alacaklarının faktoring şirketine temlik edilmesidir.
  • Dış ticaret faktoringi: Satıcı firmanın, yurtdışına yaptığı mal veya hizmet satışından doğan alacaklarının faktoring şirketine temlik edilmesidir.
  • İhracat faktoringi: Satıcı firmanın, yurtdışına yaptığı mal veya hizmet satışından doğan alacaklarının faktoring şirketine temlik edilmesi ve bu alacakların faktoring şirketince tahsilidir.
  • İthalat faktoringi: Satıcı firmanın, yurtdışından yaptığı mal veya hizmet alımından doğan alacaklarının faktoring şirketine temlik edilmesi ve bu alacakların faktoring şirketince tahsilidir.
  • Fatura faktoringi: Satıcı firmanın, mal veya hizmet satışından doğan faturaya dayalı alacaklarının faktoring şirketine temlik edilmesidir.
  • Çek faktoringi: Satıcı firmanın, mal veya hizmet satışından doğan çeke dayalı alacaklarının faktoring şirketine temlik edilmesidir.
  • Açık hesap faktoringi: Satıcı firmanın, mal veya hizmet satışından doğan açık hesap alacaklarının faktoring şirketine temlik edilmesidir.

  Faktoringin Avantajları

  Faktoring, işletmeler için birçok avantaj sağlar. Bu avantajlar şunlardır:

  • İşletme sermayesi ihtiyacını karşılar: Faktoring, işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, stoklarını artırabilir, yeni yatırımlar yapabilir veya nakit akışını düzenleyebilirler.
  • Rekabet gücünü artırır: Faktoring, işletmelerin rekabet gücünü artırmasına yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, müşterilerine vade imkanı sağlayabilirler.
  • Alıcılara vade imkanı sağlar: Faktoring, işletmelerin alıcılara vade imkanı sağlamasına yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, satışlarını artırabilirler.
  • Alacak takibi ve tahsilat riskini azaltır: Faktoring, işletmelerin alacak takibi ve tahsilat riskini azaltmasına yardımcı olur. Bu sayede işletmeler, bu konulara ayıracakları zaman ve kaynakları başka alanlara yönlendirebilirler.

  Faktoringin Dezavantajları

  Faktoring, işletmeler için bazı dezavantajlar da sağlayabilir. Bu dezavantajlar şunlardır:

  • Maliyetli olabilir: Faktoring, işletmeler için maliyetli olabilir. Bu maliyet, faktoring şirketinin alacağın bir kısmını temlik ettiği tutarla, alacağın tahsilatında elde edeceği karın arasındaki farktır.
  • İşletmenin kontrolünü azaltabilir: Faktoring, işletmelerin alacaklarının kontrolünü azaltabilir. Bu durum, işletmelerin alacaklarının takibi ve tahsilatında zorluklara neden olabilir.

  Faktoring Kimler İçin Uygundur?

  Faktoring, aşağıdaki özelliklere sahip işletmeler için uygundur:

  • İşletme sermayesi ihtiyacı olan işletmeler
  • Rekabet gücünü artırmak isteyen işletmeler
  • Alıcılara vade imkanı sağlamak isteyen işletmeler
  • Alacak takibi ve tahsilat riskini azaltmak isteyen işletmeler

  Faktoring, işletmelerin ihtiyaç ve beklentilerine göre farklı şekillerde kullanılabilir. İşletmelerin faktoringden yararlanmadan önce, kendi ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun faktoring türünü belirlemeleri önemlidir.