İçeriğe geç

Diyaliz Teknikeri Ne Iş Yapar?

  D62D92338C469F37B33Edcf7698E914F59180D6D 1

  Diyaliz Teknikeri Ne İş Yapar?

  Diyaliz teknikeri, böbrek yetmezliği olan hastalara diyaliz tedavisi uygulayan sağlık profesyonelidir. Diyaliz, böbreklerin yerine geçen bir tedavi yöntemidir ve kandaki atık maddelerin ve fazla sıvının vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

  Diyaliz teknikerleri, diyaliz tedavisinin planlanması, uygulanması ve takibi ile sorumludur. Bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

  • Hastaların diyaliz tedavisine hazırlanmasını sağlamak
  • Diyaliz cihazını ve ekipmanını hazırlamak
  • Diyaliz tedavisini uygulamak
  • Diyaliz tedavisi sırasında hastayı izlemek
  • Diyaliz tedavisi sonrasında hastayı gözlemlemek
  • Diyaliz tedavisine ilişkin kayıtları tutmak
  • Diyaliz ekibi ile işbirliği yapmak

  Diyaliz teknikerleri, diyaliz tedavisinin güvenli ve etkin bir şekilde uygulanması için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki niteliklere sahip olmaları beklenir:

  • Sağlık meslek liselerinin “Diyaliz Teknikerliği” bölümünden mezun olmak
  • Diyaliz teknikeri olarak en az iki yıl deneyim sahibi olmak
  • Diyaliz tedavisine ilişkin temel bilgileri ve becerileri bilmek
  • Hastalarla iletişim kurabilme ve ekip çalışması yapabilme becerilerine sahip olmak

  Diyaliz teknikerleri, diyaliz merkezleri, hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Çalışma saatleri genellikle hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasındadır. Ancak, gerektiğinde gece ve hafta sonu çalışmaları da yapılabilir.

  Diyaliz Teknikerinin Görevleri

  Diyaliz teknikerinin görevleri, diyaliz tedavisinin türüne göre farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak diyaliz teknikerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

  • Hastaların diyaliz tedavisine hazırlanmasını sağlamak: Diyaliz tedavisine başlamadan önce hastanın kan basıncı, nabzı ve vücut ısısı gibi vital bulguları kontrol edilir. Hastanın diyaliz tedavisi için hazır olup olmadığı değerlendirilir.
  • Diyaliz cihazını ve ekipmanını hazırlamak: Diyaliz tedavisi için gerekli olan cihaz ve ekipmanların kontrol edilmesi ve hazırlanması diyaliz teknikerinin sorumluluğundadır.
  • Diyaliz tedavisini uygulamak: Diyaliz tedavisi, hastanın vücudundan kanın çekilmesi, diyaliz cihazında temizlenmesi ve tekrar vücuda verilmesi şeklinde uygulanır. Diyaliz tedavisinin uygulanması diyaliz teknikerinin temel görevidir.
  • Diyaliz tedavisi sırasında hastayı izlemek: Diyaliz tedavisi sırasında hastanın kan basıncı, nabzı, vücut ısısı ve diğer vital bulguları düzenli olarak takip edilir. Hastanın herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığı kontrol edilir.
  • Diyaliz tedavisi sonrasında hastayı gözlemlemek: Diyaliz tedavisi sonrasında hastanın durumu gözlemlenir. Hastanın herhangi bir komplikasyon yaşayıp yaşamadığı kontrol edilir.
  • Diyaliz tedavisine ilişkin kayıtları tutmak: Diyaliz tedavisine ilişkin tüm bilgiler kayıt altına alınır. Bu kayıtlar, hastanın tedavisinin takibi için önemlidir.
  • Diyaliz ekibi ile işbirliği yapmak: Diyaliz teknikerleri, diyaliz ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır. Bu işbirliği, diyaliz tedavisinin güvenli ve etkin bir şekilde uygulanması için önemlidir.

  Diyaliz Teknikeri Olmak için Gerekli Eğitim

  Diyaliz teknikeri olmak için öncelikle sağlık meslek liselerinin “Diyaliz Teknikerliği” bölümünden mezun olmak gerekir. Bu bölümde, diyaliz tedavisine ilişkin temel bilgiler ve beceriler öğretilir.

  Diyaliz teknikeri olarak çalışmak için en az iki yıl deneyim sahibi olmak gerekir. Diyaliz merkezleri, hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmak için iş ilanları takip edilebilir.

  Diyaliz Teknikerinin Maaşları

  Diyaliz teknikerlerinin maaşları, çalıştıkları kuruma, deneyimlerine ve pozisyonlarına göre farklılık gösterebilir. Genel olarak, diyaliz teknikerlerinin maaşları 5.000 TL ile 10.000 TL arasındadır.

  Diyaliz Teknikerinin İş Olanakları

  Diyaliz teknikerlerine olan talep, her geçen gün artmaktadır. Bu durum, diyaliz tedavisinin yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır. Diyaliz teknikerleri, diyaliz merkezleri, hastaneler ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

  Diyaliz Teknikerinin Kariyer Gelişimi

  Diyaliz teknikerleri, deneyim kazandıkça daha üst pozisyonlara yükselebilirler. Örneğin, diyaliz teknikeri, diyaliz sorumlusu veya diyaliz eğitmeni olabilir.

  Diyaliz Teknikerinin Mesleki Sorumlulukları

  Diyaliz teknikerleri, hastaların güvenliğinden ve sağlığından sorumludur