İçeriğe geç

Audition Örnekleri

  547E1Affcb9E9A16De86A1Bee3B7188985D5001B 1

  Atıf Yapma Örnekleri

  Atıf yapma, akademik çalışmalarda, bilimsel araştırmalarda, makalelerde, kitaplarda, raporlarda ve benzeri metinlerde, başkalarının fikirlerine, verilerine, alıntılarına, eserlerine yer verirken, bu kaynaklara saygı göstererek, onların yazarlarını ve eserlerini belirtme işlemidir. Atıf yapmanın amacı, metinde yer verilen fikirlerin, verilerin, alıntıların ve eserlerin kaynağını belirtmek, okuyucunun bu kaynakları inceleyerek, metin hakkında daha derinlemesine bir anlayışa ulaşmasını sağlamaktır.

  Atıf yapma, akademik çalışmalarda ve bilimsel araştırmalarda, araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini gösteren önemli bir unsurdur. Atıf yapmadan yapılan çalışmalar, bilimsel bir değer taşımazlar ve başkaları tarafından güvenilmez olarak kabul edilirler.

  Atıf yapma, metin içinde ve kaynakçada olmak üzere iki şekilde yapılır.

  Metin İçinde Atıf Yapma

  Metin içinde atıf yapma, metinde yer verilen fikirlerin, verilerin, alıntıların ve eserlerin kaynağını belirtmek için kullanılır. Metin içinde atıf yaparken, yazarın soyadı, eserin adı ve yayın yılı, parantez içinde belirtilir.

  Örnek:

  • Bir yazara atıfta bulunmak için:

  “Yazar (2023)’e göre, …”

  • Birden fazla yazara atıfta bulunmak için:

  “Yazar ve diğerleri (2023)’e göre, …”

  • Bir kuruma atıfta bulunmak için:

  “Kurum (2023)’a göre, …”

  • Bir web sitesine atıfta bulunmak için:

  “Web sitesi (2023)’e göre, …”

  Metin içinde atıf yaparken, yazarın soyadı ve eser adı, metinde geçen cümlenin hemen ardından, parantez içinde belirtilir. Yayın yılı ise, yazarın soyadından sonra, virgül ile ayrılarak belirtilir.

  Örnek:

  “Son araştırmalara göre, iklim değişikliğinin etkileri giderek artmaktadır (Yılmaz, 2023).

  Kaynakçada Atıf Yapma

  Kaynakçada atıf yapma, metinde yer verilen tüm kaynaklara ilişkin bilgilerin yer aldığı bir bölümdür. Kaynakçada, her bir kaynağın yazarın soyadı, eserin adı, yayın yılı, yayınevi ve sayfa numaraları (varsa) belirtilir.

  Kaynakça, metnin sonunda, ayrı bir bölüm olarak yer alır.

  Kaynakçada atıf yapmanın farklı yöntemleri vardır. En yaygın kullanılan yöntemler APA, MLA ve Chicago stili yöntemleridir.

  APA Stili

  APA stili, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan bir atıf yapma yöntemidir. APA stilinde kaynakçada atıf yaparken, yazarın soyadı, eserin adı, yayın yılı, yayınevi ve sayfa numaraları (varsa) belirtilir.

  Örnek:

  Yılmaz, A. (2023). İklim değişikliğinin etkileri. İstanbul: Alfa Yayınevi.

  MLA Stili

  MLA stili, özellikle edebiyat alanında yaygın olarak kullanılan bir atıf yapma yöntemidir. MLA stilinde kaynakçada atıf yaparken, yazarın soyadı, eserin adı, yayın yılı ve sayfa numaraları (varsa) belirtilir.

  Örnek:

  Yılmaz, A. (2023). İklim değişikliğinin etkileri. İstanbul: Alfa Yayınevi, s. 23-34.

  Chicago Stili

  Chicago stili, tarihsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir atıf yapma yöntemidir. Chicago stilinde kaynakçada atıf yaparken, yazarın soyadı, eserin adı, yayın yılı, yayınevi ve sayfa numaraları (varsa) belirtilir.

  Örnek:

  Yılmaz, A. (2023). İklim değişikliğinin etkileri. İstanbul: Alfa Yayınevi, s. 23-34.

  Atıf Yapmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  Atıf yapmada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

  • Atıf yaparken, kaynakçanın doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmek gerekir.
  • Metin içinde yapılan atıfların, kaynakçadaki bilgilerle tutarlı olması gerekir.
  • **Atıf yaparken, kaynakçanın hangi atıf stiline göre hazırlandığına dikkat