İçeriğe geç

Asp Net Web Site Örnekleri

  Efcb1C1E13Eb6C687A37D0Fd29493205Bc35724B 1

  As As Örnekleri

  Giriş

  “As as” ifadesi, İngilizcede “as well as” anlamına gelir ve Türkçede “hem de, aynı zamanda, ayrıca” gibi anlamlarda kullanılır. Bu ifade, iki veya daha fazla nesnenin veya kavramın birlikteliğini veya eşzamanlılığını belirtmek için kullanılır.

  “As as” ifadesi, günlük konuşmada ve yazılı dilde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, “I like apples as well as oranges.” (Elma ve portakala da bayılırım.) veya “The weather was hot as well as sunny.” (Hava hem sıcak hem de güneşliydi.) cümlelerinde “as well as” ifadesi kullanılmıştır.

  As As İfadesinin Türleri

  “As as” ifadesi, iki temel türde kullanılır:

  • Eşdeğerlik: Bu türde, iki veya daha fazla nesne veya kavram, aynı nitelik veya özelliklere sahiptir. Örneğin, “She is as beautiful as her sister.” (O, kız kardeşi kadar güzeldir.) cümlesinde “as beautiful as” ifadesi, “güzel” niteliğinin iki kişide de aynı düzeyde olduğunu belirtmektedir.
  • Ekleme: Bu türde, iki veya daha fazla nesne veya kavram, bir arada veya eşzamanlı olarak var olur. Örneğin, “I like to eat pizza as well as ice cream.” (Pizza ve dondurma yemeyi severim.) cümlesinde “as well as” ifadesi, iki farklı yiyeceğin aynı anda sevilebileceğini belirtmektedir.

  As As İfadesinin Kullanım Alanları

  “As as” ifadesi, günlük konuşmada ve yazılı dilde yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:

  • Özellikler ve nitelikler: “He is as tall as his father.” (O, babası kadar uzundur.) veya “The car is as fast as the train.” (Araba, tren kadar hızlıdır.) cümlelerinde “as tall as” ve “as fast as” ifadeleri, iki nesnenin aynı özelliği taşıdığını belirtmektedir.
  • Etkiler ve sonuçlar: “The earthquake was as destructive as the tsunami.” (Deprem, tsunami kadar yıkıcıydı.) veya “The movie was as exciting as the book.” (Film, kitap kadar heyecan vericiydi.) cümlelerinde “as destructive as” ve “as exciting as” ifadeleri, iki olayın aynı sonucu doğurduğunu belirtmektedir.
  • Karşılaştırmalar: “She is as smart as a fox.” (O, tilki kadar zekidir.) veya “The cake is as delicious as chocolate.” (Kek, çikolata kadar lezzetlidir.) cümlelerinde “as smart as” ve “as delicious as” ifadeleri, iki nesnenin birbirine göre benzerliğini belirtmektedir.
  • Ekleme: “I like to eat pizza as well as ice cream.” (Pizza ve dondurma yemeyi severim.) veya “I went to the store as well as the library.” (Mağazaya ve kütüphaneye gittim.) cümlelerinde “as well as” ifadesi, iki farklı nesneyi veya aktiviteyi aynı anda veya birlikte belirtmektedir.

  As As İfadesinin Örnekleri

  “As as” ifadesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Eşdeğerlik:
   • He is as tall as his father. (O, babası kadar uzundur.)
   • She is as smart as a fox. (O, tilki kadar zekidir.)
   • The car is as fast as the train. (Araba, tren kadar hızlıdır.)
  • Ekleme:
   • I like to eat pizza as well as ice cream. (Pizza ve dondurma yemeyi severim.)
   • I went to the store as well as the library. (Mağazaya ve kütüphaneye gittim.)
   • The weather was hot as well as sunny. (Hava hem sıcak hem de güneşliydi.)

  Sonuç

  “As as” ifadesi, İngilizcede yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, iki veya daha fazla nesnenin veya kavramın birlikteliğini veya eşzamanlılığını belirtmek için kullanılır. “As as” ifadesi, günlük konuşmada ve yazılı dilde farklı alanlarda kullanılabilir.