İçeriğe geç

Arapça Fiil Örnekleri

  Ac3B784A62E9036D4E3299D68B2216F1E52F64D5 1

  Arapça Fiiller

  Arapça, fiil odaklı bir dildir. Bu, Arapça cümlelerin temelini fiillerin oluşturduğu anlamına gelir. Arapça fiiller, eylemleri, durumları ve duyguları ifade eder.

  Arapça fiiller, üç ana gruba ayrılır:

  • Mazi fiiller: Geçmişte gerçekleşen eylemleri ifade eden fiillerdir.
  • Mudari fiiller: Geniş zaman, gelecek zaman ve emir kipini ifade eden fiillerdir.
  • Mezmumi fiiller: Olumsuzluk, şart, istek ve emir kiplerini ifade eden fiillerdir.

  Mazi Fiiller

  Mazi fiiller, üç harften oluşan fiillerdir. Mazi fiillerin son harfi, fiilin köküne göre değişir.

  Mazi fiillerin bazı örnekleri şunlardır:

  • كَتَبَ (kateb) – yazdı
  • جَلَسَ (cales) – oturdu
  • ذَهَبَ (zaheb) – gitti
  • نَصَرَ (nasra) – yardım etti

  Mazi fiiller, cümlede özne ile birlikte kullanılır. Örneğin, “Ali yazdı” cümlesinde “Ali” özne, “yazdı” ise mazi fiildir.

  Mazi fiiller, cümlenin anlamını güçlendirmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Ali çok çalıştı” cümlesinde “çok” kelimesi, “çalıştı” fiilinin anlamını güçlendirmektedir.

  Mudari Fiiller

  Mudari fiiller, dört harften oluşan fiillerdir. Muzari fiillerin son harfi, fiilin köküne göre değişir.

  Mudari fiillerin bazı örnekleri şunlardır:

  • يَكْتُبُ (yaktubu) – yazar
  • يَجْلِسُ (yeclise) – oturur
  • يَذْهَبُ (yezheb) – gider
  • يَنْصُرُ (yansuru) – yardım eder

  Mudari fiiller, cümlede özne ile birlikte kullanılır. Örneğin, “Ali yazıyor” cümlesinde “Ali” özne, “yazıyor” ise muzari fiildir.

  Mudari fiiller, cümlenin zamanını ifade etmek için de kullanılır. Örneğin, “Ali yarın yazıyor” cümlesinde “yarın” kelimesi, “yazıyor” fiilinin zamanını ifade etmektedir.

  Mudari fiiller, cümlenin anlamını güçlendirmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Ali çok yazıyor” cümlesinde “çok” kelimesi, “yazıyor” fiilinin anlamını güçlendirmektedir.

  Mezmumi Fiiller

  Mezmumi fiiller, mazi fiillerden türetilmiş fiillerdir. Mazi fiilin son harfine “مَا” veya “لَمْ” harflerinden biri getirilerek oluşturulur.

  Mezmumi fiiller, cümlede özne ile birlikte kullanılır. Örneğin, “Ali yazmadı” cümlesinde “Ali” özne, “yazmadı” ise mazi fiildir.

  Mezmumi fiiller, cümlenin olumsuzluk anlamını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Ali yazmadı” cümlesinde “yazmadı” kelimesi, “Ali’nin yazmadığını” ifade etmektedir.

  Mezmumi fiiller, cümlenin anlamını güçlendirmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Ali kesinlikle yazmadı” cümlesinde “kesinlikle” kelimesi, “yazmadı” fiilinin anlamını güçlendirmektedir.

  Arapça Fiil Çeşitleri

  Arapça fiiller, köklerine göre de üç ana gruba ayrılır:

  • Sülasi fiiller: Kökü üç harften oluşan fiillerdir.
  • Rubai fiiller: Kökü dört harften oluşan fiillerdir.
  • Humasi fiiller: Kökü beş harften oluşan fiillerdir.

  Sülasi fiiller, Arapça fiillerin en yaygın olanıdır. Sülasi fiillerin kökü, üç harften oluşur. Bu harfler, sırasıyla, “asal harf”, “tevafuk harf” ve “zaid harf” olarak adlandırılır.

  Sülasi fiillerin bazı örnekleri şunlardır:

  • كَتَبَ (kateb) – yazdı
  • جَلَسَ (cales) – oturdu
  • ذَهَبَ (zaheb) – gitti
  • **نَصَرَ