İçeriğe geç

Arapça Diyalog Örnekleri

  24E7147305C9010A5737E331E71Ad6130208Cc8D 1

  Arabuluculuk Tutanak Örnekleri

  Arabuluculuk, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, üçüncü bir kişinin (arabulucu) yardımıyla, kendi iradeleriyle çözmeleridir. Arabuluculuk, tarafların haklarını koruyarak, hızlı, ekonomik ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarını sağlar.

  Arabuluculuk süreci, tarafların arabulucuya başvurması ile başlar. Arabulucu, tarafları davet ederek, ilk oturumu düzenler. İlk oturumda, taraflara arabuluculuk süreci hakkında bilgi verilir ve uyuşmazlık konusu hakkında görüş alışverişi yapılır.

  Arabuluculuk süreci, tarafların anlaşması ile sona erer. Taraflar anlaşırlarsa, arabuluculuk son tutanağı düzenlenir. Arabuluculuk son tutanağı, tarafların uyuşmazlık konusu hakkındaki anlaşmasını içerir.

  Arabuluculuk tutanak örnekleri, arabuluculuk sürecinin nasıl işlediğini ve arabuluculuk son tutanağının nasıl düzenlendiğini göstermesi açısından önemlidir.

  İhtiyari Arabuluculuk Tutanak Örneği

  İhtiyari arabuluculuk, tarafların kendi istekleriyle başvurdukları arabuluculuk türüdür. İhtiyari arabuluculuk tutanak örneği aşağıdaki gibidir:

  İHTİYARİ ARABULUCULUK SONU TUTANAĞI

  Taraflar:

  Adı Soyadı: [Adı Soyadı] T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası] Adresi: [Adres]

  Adı Soyadı: [Adı Soyadı] T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası] Adresi: [Adres]

  Arabulucu:

  Adı Soyadı: [Adı Soyadı] Arabulucu Sicil No: [Arabulucu Sicil Numarası]

  Tarih: [Tarih]

  Saat: [Saat]

  Yer: [Yer]

  Arabulucu [Adı Soyadı], tarafları [Tarih] tarihinde [Yer] adresinde bulunan arabuluculuk bürosunda davet etti.

  Taraflara, arabuluculuk süreci hakkında bilgi verildi. Tarafların uyuşmazlık konusu hakkındaki görüşleri alındı.

  Taraflar, [uyuşmazlık konusu] konusunda anlaştılar.

  Anlaşmaya göre, taraflar [anlaşmanın içeriği] konusunda anlaştılar.

  Taraflar, anlaşmayı imzaladılar.

  Arabulucu, anlaşmayı taraflara okudu. Taraflar, anlaşmayı kabul ettiler.

  Arabulucu, anlaşmayı taraflara imzalattı.

  Arabulucu, taraflara anlaşmanın hukuki sonuçlarını anlattı.

  Arabuluculuk süreci sona erdi.

  Dava Şartı Arabuluculuk Tutanak Örneği

  Dava şartı arabuluculuk, bazı uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunlu olan arabuluculuk türüdür. Dava şartı arabuluculuk tutanak örneği aşağıdaki gibidir:

  DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SONU TUTANAĞI

  Taraflar:

  Adı Soyadı: [Adı Soyadı] T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası] Adresi: [Adres]

  Adı Soyadı: [Adı Soyadı] T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası] Adresi: [Adres]

  Arabulucu:

  Adı Soyadı: [Adı Soyadı] Arabulucu Sicil No: [Arabulucu Sicil Numarası]

  Tarih: [Tarih]

  Saat: [Saat]

  Yer: [Yer]

  Arabulucu [Adı Soyadı], tarafları [Tarih] tarihinde [Yer] adresinde bulunan arabuluculuk bürosunda davet etti.

  Taraflara, dava şartı arabuluculuk süreci hakkında bilgi verildi. Tarafların uyuşmazlık konusu hakkındaki görüşleri alındı.

  Taraflar, [uyuşmazlık konusu] konusunda anlaşamadılar.

  Arabulucu, taraflara anlaşmama nedenlerini sordu. Taraflar, anlaşmama nedenlerini açıkladılar.

  Arabulucu, taraflara anlaşmama durumundaki hukuki sonuçları anlattı.

  Taraflar, anlaşmama durumunda dava açacaklarını belirttiler