İçeriğe geç

Araç Teslim Tutanağı Örnekleri

  55Bbb6C1407A7944978E1798023048E3Fbf2B535 1

  Araç Teslim Tutanağı Örnekleri

  Araç teslim tutanağı, bir aracın bir kişiden diğerine veya bir kurumdan diğerine teslimini belgeleyen resmi bir belgedir. Bu belge, aracın teslim edildiği tarih ve saati, aracın durumu ve teslim eden ile teslim alan kişilerin bilgilerini içermelidir.

  Araç teslim tutanağı, aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir:

  • İkinci el araç satışında
  • Kiralama sözleşmelerinde
  • Araç servisine tesliminde
  • Araç sigorta poliçesinin düzenlenmesinde
  • Araç muayenesine götürülmesinde

  Araç teslim tutanağı, hem aracın teslim edeni hem de teslim alan için önemli bir belgedir. Bu belge, aracın teslim alındığı tarih ve saati, aracın durumunu ve teslim eden ile teslim alan kişilerin bilgilerini içerdiğinden, herhangi bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılabilir.

  Araç Teslim Tutanağının İçeriği

  Araç teslim tutanağının içeriği, teslimatın yapıldığı duruma göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki bilgileri içermelidir:

  • Tarih ve saat: Araç teslimatının yapıldığı tarih ve saati belirtir.
  • Araç bilgileri: Aracın markası, modeli, plaka numarası, şasi numarası ve kilometresi gibi bilgileri belirtir.
  • Araç durumu: Aracın teslim edildiği sıradaki durumu hakkında bilgi verir. Bu, aracın dış görünümü, iç görünümü, motoru ve diğer önemli parçaları hakkında bilgi içerebilir.
  • Teslim eden ve teslim alan bilgileri: Araç teslim eden ve teslim alan kişilerin ad soyadları, adresleri ve telefon numaralarını belirtir.

  Araç Teslim Tutanağının Örnekleri

  Araç teslim tutanağının örneği aşağıdaki gibidir:

  Araç Teslim Tutanağı

  Bugün [tarih] günü, [saat] [yer] adresinde, aşağıdaki araç teslim edilmiştir:

  Araç bilgileri

  • Marka: [marka]
  • Model: [model]
  • Plaka numarası: [plaka numarası]
  • Şasi numarası: [şasi numarası]
  • Kilometre: [kilometre]

  Araç durumu

  Araç, teslim edildiği sırada aşağıdaki durumdaydı:

  • Dış görünüm: [dış görünüm hakkında bilgi]
  • İç görünüm: [iç görünüm hakkında bilgi]
  • Motor: [motor hakkında bilgi]
  • Diğer parçalar: [diğer parçalar hakkında bilgi]

  Teslim eden ve teslim alan bilgileri

  Teslim eden:

  • Ad soyad: [ad soyad]
  • Adres: [adres]
  • Telefon numarası: [telefon numarası]

  Teslim alan:

  • Ad soyad: [ad soyad]
  • Adres: [adres]
  • Telefon numarası: [telefon numarası]

  Tarih: [tarih] İmza: [teslim eden] İmza: [teslim alan]

  Bu örnekte, araç bir kişiden diğerine satılmıştır. Ancak, araç teslim tutanağı, kiralama sözleşmelerinde, araç servisine tesliminde, araç sigorta poliçesinin düzenlenmesinde ve araç muayenesine götürülmesinde de kullanılabilir. Bu durumlarda, tutanağın içeriği teslimatın yapıldığı duruma göre değişiklik gösterebilir.

  Araç Teslim Tutanağının Düzenlenmesi

  Araç teslim tutanağı, teslimatın yapıldığı tarihte düzenlenmelidir. Tutanağın düzenlenmesinde, tarafların ad soyadları, adresleri ve telefon numaraları doğru bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, aracın durumu hakkındaki bilgiler de ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

  Araç teslim tutanağı, taraflarca imzalanarak iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Bir nüsha taraflardan birine verilirken, diğer nüsha taraflarca saklanır.

  Araç Teslim Tutanağının Önemi

  Araç teslim tutanağı, hem aracın teslim edeni hem de teslim alan için önemli bir belgedir. Bu belge, aracın teslim alındığı tarih ve saati, aracın durumunu ve tarafların bilgilerini içerdiğinden, herhangi bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılabilir.