İçeriğe geç

Araç Sözleşme Örnekleri

  9Fab0D70030246Fe07Df1Be13B01Cd0Ce307F1C5 1

  Araç Sözleşme Örnekleri

  Araç sözleşmeleri, bir araç satışı, kiralanması veya takas edilmesine dair taraflar arasında yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlediği için, araç alım satımı veya kiralamasında önemli bir rol oynar.

  Araç Sözleşmelerinin Türleri

  Araç sözleşmeleri, temel olarak iki ana kategoriye ayrılır:

  • Satış sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, bir aracın bir kişiden diğerine satışını düzenler.
  • Kiralama sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, bir aracın belirli bir süre için bir kişiden diğerine kiralanmasını düzenler.

  Bu iki kategorinin yanı sıra, araç sözleşmeleri aşağıdaki gibi daha spesifik kategorilere de ayrılabilir:

  • Vadeli satış sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, aracın taksitle ödenmesini düzenler.
  • Takas sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, iki aracın birbirleri ile takas edilmesini düzenler.
  • Kira sözleşmeleri: Bu sözleşmeler, aracın belirli bir süre için kullanım hakkını verir.

  Araç Sözleşmelerinde Yer Alması Gereken Bilgiler

  Araç sözleşmelerinde yer alması gereken bilgiler, sözleşmenin türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki bilgiler her araç sözleşmesinde yer almalıdır:

  • Tarafların bilgileri: Sözleşmenin tarafları, adları, soyadları, TC kimlik numaraları, adresleri ve iletişim bilgileri gibi bilgiler ile tanımlanmalıdır.
  • Aracı tanımlayan bilgiler: Aracın plakası, markası, modeli, motor numarası, şasi numarası ve renk gibi bilgileri sözleşmede belirtilmelidir.
  • Satış veya kiralama bedeli: Aracın satış veya kiralama bedeli, sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
  • Ödeme koşulları: Aracın satış veya kiralama bedelinin nasıl ve ne zaman ödeneceği, sözleşmede belirtilmelidir.
  • Satış veya kiralama süresi: Aracın satış veya kiralama süresi, sözleşmede belirtilmelidir.
  • Satış veya kiralama ile ilgili diğer şartlar: Sözleşmede, tarafların üzerinde anlaştığı diğer tüm şartlar da belirtilmelidir.

  Araç Sözleşmelerinin Tasdiki

  Araç sözleşmeleri, noter tarafından tasdik edilmese de geçerlidir. Ancak, noter tasdikli sözleşmeler, adi sözleşmelere göre daha güçlü bir hukuki bağ oluşturur. Bu nedenle, araç satışı veya kiralamasında noter tasdikli sözleşme yapılması tavsiye edilir.

  Araç Sözleşme Örnekleri

  Aşağıda, araç satış sözleşmesi ve araç kiralama sözleşmesi örnekleri yer almaktadır:

  Araç Satış Sözleşmesi Örneği

  İşbu sözleşme, 20 Temmuz 2023 tarihinde, [satıcının adı] ile [alıcı adı] arasında aşağıdaki şekilde imzalanmıştır.

  Satıcı: [Satıcının adı] [Satıcının TC kimlik numarası] [Satıcının adresi]

  Alıcı: [Alıcı adı] [Alıcı TC kimlik numarası] [Alıcı adresi]

  1. Aracın Tanımı

  Satıcı, kendi adına kayıtlı, [plaka numarası], [marka], [model], [motor numarası], [şasi numarası], [renk] renkli aracı, alıcıya [satış bedeli] Türk Lirası (TL) karşılığında satmıştır.

  2. Ödeme Koşulları

  Satış bedelinin [ödeme şekli] olarak [ödeme tarihi] tarihinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

  3. Teslimat

  Araç, [teslimat tarihi] tarihinde alıcıya teslim edilmiştir.

  4. Garanti

  Satıcı, aracın [garanti süresi] ay boyunca garanti vermiştir.

  5. Diğer Şartlar

  • Araç üzerinde herhangi bir hak mahrumiyeti bulunmamaktadır.
  • Araç için alınmış herhangi bir trafik cezası bulunmamaktadır.

  6. Yürürlük

  Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

  7. Fesih

  Bu sözleşme, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla veya mahkeme kararı ile feshedilebilir.

  8. Uygulanacak Hukuk

  Bu sözleşme, Türk hukukuna tabidir.

  9. İhtilafların Çözümü

  Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar, [il adı] Asliye Hukuk Mahkemesi’nde çözümlenecektir.

  Alıcı: [Alıcı adı] [Alıcı TC kimlik numarası]

  **S