İçeriğe geç

Akenerji Ne Iş Yapar?

  Ec9Ec133Bcd6Dfeef3A49Be49B0086C45083Bc3F 1

  Akenerji Ne İş Yapar?

  Akenerji, Türkiye’nin ilk elektrik üretimi otoprodüktör grubu olarak 16 Mayıs 1989’da faaliyetlerine başlamıştır. Bugün gerek tesis sayısı gerekse toplam üretim kapasitesiyle ülkemizdeki özel sektör elektrik üretim şirketlerinin en büyüklerinden birisi haline gelmiştir.

  Akenerji, elektrik üretiminin yanı sıra, toptan enerji ticareti, enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim hizmetleri alanlarında da faaliyet göstermektedir. Şirket, bu faaliyetleri ile Türkiye’nin elektrik enerjisi sektöründe önemli bir rol oynamaktadır.

  Elektrik Üretimi

  Akenerji’nin elektrik üretim portföyünde, farklı yakıt türlerine sahip toplam 12 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

  • Termik santraller: Akenerji’nin termik santralleri, doğalgaz, kömür ve fuel oil gibi fosil yakıtları kullanarak elektrik üretmektedir. Şirketin termik santralleri, toplam 970 MW kurulu güce sahiptir.
  • Hidroelektrik santraller: Akenerji’nin hidroelektrik santralleri, akarsuların potansiyel enerjisini kullanarak elektrik üretmektedir. Şirketin hidroelektrik santralleri, toplam 250 MW kurulu güce sahiptir.
  • Güneş enerjisi santralleri: Akenerji’nin güneş enerjisi santralleri, güneşin fotovoltaik hücreler tarafından yakalanarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi prensibine dayalı olarak çalışmaktadır. Şirketin güneş enerjisi santralleri, toplam 20 MW kurulu güce sahiptir.

  Toptan Enerji Ticareti

  Akenerji, kendi üretim tesislerinden ürettiği elektrik enerjisinin yanı sıra, diğer üreticilerden de elektrik enerjisi satın alarak toptan enerji ticareti yapmaktadır. Şirket, bu faaliyetleri ile Türkiye’nin elektrik enerjisi piyasasında önemli bir oyuncu konumundadır.

  Akenerji, toptan enerji ticareti kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Portföy yönetimi: Akenerji, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre optimize edilmiş bir elektrik enerjisi portföyü oluşturmaktadır.
  • Fiyatlandırma: Akenerji, müşterilerine rekabetçi fiyatlarla elektrik enerjisi sağlamaktadır.
  • Enerji tedariki: Akenerji, müşterilerinin elektrik enerjisi ihtiyacını kesintisiz olarak karşılamaktadır.

  Enerji Sistemleri Optimizasyonu ve Yönetim Hizmetleri

  Akenerji, endüstriyel ve ticari müşterilerin enerji verimliliklerini artırmaya yönelik olarak enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda, Akenerji aşağıdaki hizmetleri sağlamaktadır:

  • Enerji analizi: Akenerji, müşterilerinin enerji tüketimlerini analiz ederek, enerji tasarrufu potansiyellerini belirlemektedir.
  • Enerji verimliliği projeleri: Akenerji, müşterilerinin enerji tüketimlerini azaltmak için gerekli projeleri tasarlayarak ve hayata geçirmektedir.
  • Enerji yönetim sistemleri: Akenerji, müşterilerine enerji tüketimlerini izleme ve kontrol etmek için enerji yönetim sistemleri sağlamaktadır.

  Akenerji’nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

  Akenerji, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, şirket aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • Çevre koruma: Akenerji, çevreyi korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirket, elektrik üretiminde çevre dostu teknolojileri kullanmaktadır.
  • Sosyal sorumluluk projeleri: Akenerji, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.
  • Enerji verimliliği: Akenerji, enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar yürütmektedir.

  Akenerji’nin Hedefleri

  Akenerji, gelecek dönemde aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışmaktadır:

  • Elektrik üretim kapasitesini artırmak: Akenerji, yeni yatırımlarla elektrik üretim kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.
  • Enerji verimliliğini artırmak: Akenerji, enerji verimliliğini artırarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflemektedir.
  • Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini genişletmek: Akenerji, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini genişleterek topluma fayda sağlamayı hedeflemektedir.

  Akenerji, Türkiye’nin elektrik enerjisi sektöründe önemli bir oyuncu konumundadır. Şirket, elektrik üretimi, toptan enerji ticareti ve enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim hizmetleri alanlarında yürüttüğü faaliyetleri ile Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.