İçeriğe geç

Acil Yardım Ve Afed Yönetimi Ne Iş Yapar?

  Dff97E8Fdd7C020926E972B1Fc3311480F7E2380 1

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Nedir?

  Acil yardım ve afet yönetimi, meydana gelen bir afet veya acil durumun etkilerini azaltmak için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir. Afet ve acil durum yönetiminin odaklandığı konu, meydana gelen olayları önlemek veya ortadan kaldırmak değil, etkilerini azaltmak için çalışmalar yapmaktır.

  Afet ve Acil Durum Nedir?

  Afet, doğal veya insan kaynaklı olarak ortaya çıkan ve toplumda önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Acil durum ise, afetlerin yanı sıra, toplumsal düzenin bozulmasına, can ve mal kaybına, çevre kirliliğine veya ekonomik zararlara neden olabilecek herhangi bir olaydır.

  Acil Yardım ve Afet Yönetiminin Amaçları

  Acil yardım ve afet yönetiminin temel amaçları şunlardır:

  • Afetlerin ve acil durumların oluşmasını önlemek veya en aza indirmek,
  • Afetlerin ve acil durumların etkilerini azaltmak,
  • Afetlerin ve acil durumların etkilerinden etkilenen kişilere ve topluluklara yardım etmek,
  • Afetlerin ve acil durumların ardından toplumun normale dönmesini sağlamak.

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çalışma Alanları

  Acil yardım ve afet yönetimi, geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. Bu alan, afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında yapılan tüm çalışmaları içermektedir. Acil yardım ve afet yönetimi çalışmalarının temel başlıklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Afet ve acil durum öncesi çalışmalar: Bu çalışmalar, afetlerin ve acil durumların oluşmasını önlemeye veya en aza indirmeye yöneliktir. Bu çalışmalar kapsamında afet ve acil durum risklerinin belirlenmesi, risk azaltma planlarının hazırlanması, afet ve acil durum bilincinin artırılması gibi faaliyetler yer almaktadır.
  • Afet ve acil durum sırası çalışmaları: Bu çalışmalar, afet veya acil durumun gerçekleşmesi durumunda yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında kurtarma, arama, tahliye, sağlık hizmetleri, barınma, beslenme, güvenlik ve iletişim gibi faaliyetler yer almaktadır.
  • Afet ve acil durum sonrası çalışmalar: Bu çalışmalar, afet veya acil durumun ardından yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında hasar tespiti, yeniden inşa, psikolojik destek, ekonomik destek ve sosyal destek gibi faaliyetler yer almaktadır.

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Eğitimi

  Acil yardım ve afet yönetimi alanında çalışmak isteyen kişiler, üniversitelerin acil yardım ve afet yönetimi bölümlerinden mezun olmalıdır. Bu bölümlerde, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili temel kavramlar, teoriler ve uygulamalar öğretilmektedir.

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Meslek Grubu

  Acil yardım ve afet yönetimi alanında çalışan meslek grupları şunlardır:

  • Afet ve acil durum yöneticileri: Afet ve acil durum yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumlu kişilerdir.
  • Afet ve acil durum uzmanları: Afet ve acil durum risklerinin belirlenmesi, risk azaltma planlarının hazırlanması, afet ve acil durum müdahale faaliyetlerinin yürütülmesi gibi konularda uzmanlaşmış kişilerdir.
  • Afet ve acil durum gönüllüleri: Afet ve acil durumlarda gönüllü olarak çalışan kişilerdir.

  Türkiye’de Acil Yardım ve Afet Yönetimi

  Türkiye’de acil yardım ve afet yönetimi alanındaki çalışmalar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülmektedir. AFAD, afet ve acil durum yönetimine ilişkin politikaların belirlenmesi, planların hazırlanması, müdahale faaliyetlerinin koordinasyonu ve afet sonrası çalışmaların yürütülmesinden sorumludur.

  Acil Yardım ve Afet Yönetiminin Önemi

  Acil yardım ve afet yönetimi, toplumların güvenliği ve refahı için önemli bir alandır. Afet ve acil durum yönetimi çalışmaları, afetlerin ve acil durumların etkilerini azaltarak can ve mal kaybını önlemeye yardımcı olmaktadır.

  Sonuç olarak, acil yardım ve afet yönetimi, toplumların afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlayan önemli bir alandır. Bu alanda çalışan kişiler, toplumların güvenliği ve refahı için önemli katkılar sağlamaktadır.