İçeriğe geç

2 Yıllık Dış Ticaret Mezunu Ne Iş Yapar?

  Cd31Efe49C59A3E95E69Cd7C57C7501Cf39B0D84 1

  2 Yıllık Dış Ticaret Mezunu Ne İş Yapar?

  Dış ticaret, bir ülkenin veya işletmenin diğer ülkelerle yaptığı ticaret faaliyetleridir. Dış ticaret mezunları, bu faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesinden sorumludur.

  2 yıllık dış ticaret mezunları, üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim verdikleri dış ticaret bölümünden mezun olan kişilerdir. Bu bölümde, öğrencilere uluslararası ticarete ilişkin temel bilgiler, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

  2 yıllık dış ticaret mezunları, mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde çalışabilirler. En yaygın çalışma alanları şunlardır:

  • İhracat-ithalat firmaları
  • Lojistik firmaları
  • Bankalar
  • Sigorta şirketleri
  • Kamu kurumları
  • Özel danışmanlık şirketleri

  İhracat-İthalat Firmaları

  İhracat-ithalat firmaları, bir ülkenin veya işletmenin diğer ülkelere mal veya hizmet satması veya diğer ülkelerden mal veya hizmet satın almasıyla ilgilenen firmalardır. 2 yıllık dış ticaret mezunları, bu firmaların dış ticaret departmanlarında çalışabilirler.

  İhracat departmanında çalışan dış ticaret mezunları, ihracat işlemlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünden sorumludur. Bu kapsamda, müşterilerle iletişim kurmak, siparişleri almak, lojistik düzenlemeleri yapmak, gümrük işlemlerini takip etmek ve ihracat belgelerini hazırlamak gibi görevleri yerine getirirler.

  İthalat departmanında çalışan dış ticaret mezunları, ithalat işlemlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünden sorumludur. Bu kapsamda, tedarikçilerle iletişim kurmak, teklifleri almak, siparişleri vermek, lojistik düzenlemeleri yapmak, gümrük işlemlerini takip etmek ve ithalat belgelerini hazırlamak gibi görevleri yerine getirirler.

  Lojistik Firmaları

  Lojistik firmaları, malların bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlayan firmalardır. 2 yıllık dış ticaret mezunları, bu firmaların dış ticaret departmanlarında çalışabilirler.

  Dış ticaret departmanında çalışan dış ticaret mezunları, lojistik işlemlerinin planlanması, yürütülmesi ve kontrolünden sorumludur. Bu kapsamda, taşıma, depolama, paketleme, sigortalama gibi lojistik süreçleri yönetmek gibi görevleri yerine getirirler.

  Bankalar

  Bankalar, para ve sermaye piyasası işlemlerini yürüten kurumlardır. 2 yıllık dış ticaret mezunları, bu bankaların dış ticaret departmanlarında çalışabilirler.

  Dış ticaret departmanında çalışan dış ticaret mezunları, uluslararası ticaret işlemlerinin finansal boyutundan sorumludur. Bu kapsamda, döviz işlemleri, dış ticaret finansmanı, dış ticaret sigortası gibi konularda hizmet vermek gibi görevleri yerine getirirler.

  Sigorta Şirketleri

  Sigorta şirketleri, riskleri sigortalayarak bireyleri ve kurumları korumak için hizmet veren kurumlardır. 2 yıllık dış ticaret mezunları, bu şirketlerin dış ticaret departmanlarında çalışabilirler.

  Dış ticaret departmanında çalışan dış ticaret mezunları, uluslararası ticaret işlemlerinde ortaya çıkabilecek riskleri sigortalamaktan sorumludur. Bu kapsamda, ihracat kredi sigortası, ithalat kredi sigortası, nakliye sigortası, risk yönetimi gibi konularda hizmet vermek gibi görevleri yerine getirirler.

  Kamu Kurumları

  Kamu kurumları, kamu hizmetlerini yürüten kurumlardır. 2 yıllık dış ticaret mezunları, bu kurumların dış ticaret alanındaki faaliyetlerinde görev alabilirler.

  Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumları, uluslararası ticaret alanında önemli rol oynamaktadır. Bu kurumların dış ticaret departmanlarında çalışan dış ticaret mezunları, uluslararası ticaret işlemlerinin yürütülmesine ve düzenlenmesine yardımcı olurlar.

  Özel Danışmanlık Şirketleri

  Özel danışmanlık şirketleri, işletmelere ve bireylere danışmanlık hizmeti veren kurumlardır. 2 yıllık dış ticaret mezunları, bu şirketlerin dış ticaret alanındaki faaliyetlerinde görev alabilirler.

  Dış ticaret danışmanlık şirketleri, işletmelere uluslararası ticaret alanında strateji geliştirme, pazar araştırması yapma, rekabet analizi yapma, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütme gibi konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. 2 yıllık dış ticaret mezunları, bu şirketlerin dış ticaret danışmanlığı departmanlarında çalışabilirler.

  2 Yıllık Dış Ticaret Mezunlarının İş İmkanları

  2 yıllık dış ticaret mezunlarının iş imkanları oldukça geniştir. Bu mezunlar, mezun olduktan sonra çeşitli sektörlerde çalışabilirler.

  2 yıllık dış ticaret mezunlarının iş imkanları, mezun oldukları okulun niteliğine, mezun oldukları bölümün ders müfredatına, mezun oldukları yılın iş piyasası koşullarına ve mezunların kendi kişisel beceri ve yeteneklerine göre değişiklik göster